Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Turku


nr rachunku bankowego:
19 1750 0012 0000 0000 3676 5283


kod Swift Banku: RCBWPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL19 1750 0012 0000 0000 3676 5283